• ผีโพง เป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือ ผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากเล่นไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้ หรือปลูกว่านชนิดหนึ่ง เรียกว่าว่านผีโพง ซึ่งมีสีขาว รสฉุนร้อน เมื่อแก่จะมีธาตุปรอทลงกิน ทำให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเรือง

    ผีโพง เป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือ ผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากเล่นไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้ หรือปลูกว่านชนิดหนึ่ง เรียกว่าว่านผีโพง ซึ่งมีสีขาว รสฉุนร้อน เมื่อแก่จะมีธาตุปรอทลงกิน ทำให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเรือง
  • ผีม้าบ้อง อีกหนึ่งผีของทางภาคเหนือ ที่ชวนให้ขนลุกยาวค่ำคืน หากคืนไหนได้ยินเสียงม้าวิ่งผ่าน ถ้าคุณมองออกไปหน้าบ้านคุณอาจจะได้เห็นผีครึ่งคนครึ่งม้าที่ชื่อว่า "ผีม้าบ้อง" ก็เป็นได้

    ผีม้าบ้อง อีกหนึ่งผีของทางภาคเหนือ ที่ชวนให้ขนลุกยาวค่ำคืน หากคืนไหนได้ยินเสียงม้าวิ่งผ่าน ถ้าคุณมองออกไปหน้าบ้านคุณอาจจะได้เห็นผีครึ่งคนครึ่งม้าที่ชื่อว่า "ผีม้าบ้อง" ก็เป็นได้