ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

เที่ยวเชียงใหม่ หน้าหนาว ถ้าถึงฤดูหนาว จังหวัดที่น่าไปเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีที่พัก การเดินทาง พร้อมเพรียง คงจะหนีไม่พ้นเมืองหนาว อย่าง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหลักของภาคเหนือนี่เอง

เที่ยวเชียงใหม่ หน้าหนาว ถ้าถึงฤดูหนาว จังหวัดที่น่าไปเที่ยว และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีที่พัก การเดินทาง พร้อมเพรียง คงจะหนีไม่พ้นเมืองหนาว อย่าง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหลักของภาคเหนือนี่เอง

วัฒนธรรมประเพณี

คาถาเสกส้มป่อย โอม สิทธิก๋าร ครูบาอาจ๋ารย์หื้อแก่กู โอมประสิทธิ พระฤาาีเจ้าทั้ง ๕ โอม ทิพยนต์ อันท่านประสิทธิหื้อแก่กู
306
0

คาถาเสกส้มป่อย โอม สิทธิก๋าร ครูบาอาจ๋ารย์หื้อแก่กู โอมประสิทธิ พระฤาาีเจ้าทั้ง ๕ โอม ทิพยนต์ อันท่านประสิทธิหื้อแก่กู

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

ฟ้อนแง้น  คำว่า "แง้น" หมายถึง แอ่น โค้ง หรืองอไปด้านหลัง การฟ้อนรำแล้วแอ่นลำตัวไปด้านหลังเรียกว่า "ฟ้อนแง้น"

ฟ้อนแง้น  คำว่า "แง้น" หมายถึง แอ่น โค้ง หรืองอไปด้านหลัง การฟ้อนรำแล้วแอ่นลำตัวไปด้านหลังเรียกว่า "ฟ้อนแง้น"

เว็บไซต์ at-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก้บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน