fbpx

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ล้านนา

ลาบ – อาหารมงคล อาหารยอดฮิตทางภาคเหนือและอีสาน ที่ทุกบ้านต้องทำเป็น ไม่ได้อร่อยแค่ชื่อ แต่หมายแปลว่า โชคลาภ เงินทอง
320
0

ลาบ – อาหารมงคล อาหารยอดฮิตทางภาคเหนือและอีสาน ที่ทุกบ้านต้องทำเป็น ไม่ได้อร่อยแค่ชื่อ แต่หมายแปลว่า โชคลาภ เงินทอง

วัฒนธรรมประเพณี ล้านนา

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่

บ้านขุนช่างเคี่ยน จุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

ซอปี๋ใหม่เมือง ซอล้านนา กับเทศกาลเล่นน้ำสนุกสนานในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทย

ซอปี๋ใหม่เมือง ซอล้านนา กับเทศกาลเล่นน้ำสนุกสนานในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทย

เว็บไซต์ at-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก้บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน