fbpx

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ล้านนา

วัฒนธรรมประเพณี ล้านนา

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ลอยกระทง กำลังจะมาถึงสำหรับใคร ที่กำลังมองหาสถานที่ลอยกระทง บนสองฝั่งข้างทางของ แม่น้ำปิง

ลอยกระทง สำหรับคนเหนือหรือล้านนา เรียกว่า ประเพณียี่เป็ง ซึ่งกำลังจะมาถึงสำหรับใคร ที่กำลังมองหาสถานที่ลอยกระทง บนสองฝั่งข้างทางของ แม่น้ำปิง บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

บ้านบนดอย - จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง บ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร เพลง : บ้านบนดอย ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า อยู่กลางพงพนา อยู่ตามประสาคนดอย ข้าบ่รวยบ่จน บ่เป็นคนสำออย เกิดเป็นคนบนดอย

เว็บไซต์ at-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก้บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน