ภูมิปัญญาชาวบ้าน ล้านนา

ฤกษ์แต่งงาน ล้านนา 2565 วันมงคล ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน
496
0

ดิถีเรียงหวอน วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน 2565 นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น แนะนำให้สอบถามจากบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องการหาฤกษ์ยาม เหล่านี้เพื่อให้ได้เลือกวันเรียงหมอนที่ตรงและดีที่สุด

วัฒนธรรมประเพณี ล้านนา

ตำราปื้นเมืองโบราณ ตำราโบราณเกี่ยวกับ วันดี-วันเสีย ในการทำการมงคล เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
20667
0

ตำราปื้นเมืองโบราณ ตำราโบราณเกี่ยวกับ วันดี วันเสีย ฤกษ์งามยามดีล้านนา ในการทำการมงคลของทางภาคเหนือ เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่

บ้านขุนช่างเคี่ยน จุดชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

ซอปี๋ใหม่เมือง ซอล้านนา กับเทศกาลเล่นน้ำสนุกสนานในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทย

ซอปี๋ใหม่เมือง ซอล้านนา กับเทศกาลเล่นน้ำสนุกสนานในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทย

เว็บไซต์ at-chiangmai.com เชียงใหม่ ล้านนา ภาษาเหนือ ข่าวสาร กิจกรรม

เชียงใหม่ ล้านนา ภาษาเหนือ ข่าวสาร กิจกรรม เชียงใหม่ ประเพณีล้านนา กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

เชียงใหม่ ล้านนา ภาษาเหนือ ข่าวสาร กิจกรรม เชียงใหม่ ประเพณีล้านนา กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

เชียงใหม่ ล้านนา ภาษาเหนือ ข่าวสาร กิจกรรม At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน