fbpx

ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่

วัฒนธรรมประเพณี ล้านนา

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

บทเพลงอมตะของ จรัล มโนเพ็ชร อีกหนึ่งบทเพลงที่ยังฮิตติดหู และยังมีคนเปิดฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้ คงจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากเพลงนี้อีกแล้ว "พี่สาวครับ"  

บทเพลงอมตะของ จรัล มโนเพ็ชร อีกหนึ่งบทเพลงที่ยังฮิตติดหู และยังมีคนเปิดฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้ คงจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากเพลงนี้อีกแล้ว "พี่สาวครับ"  

เว็บไซต์ at-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก้บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน

 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ล้านนา

วันดีวันเสีย ปฏิทิน ล้านนา ภูมิปัญญา เรื่องวันเดือนปี กับความผูกพันธ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของ คนเหนือ ชาวล้านนา ที่มีมานับตั้งแต่ในอดีตแล้ว ด้วยความเฉพาะของคนล้านนาเอง ที่มีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียน ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง พร้อมทั้งมีการนับวัน นับเดือน หาฤกษ์ หายาม หาวัน ประกอบพิธีต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบของล้านนาเอง
120
0

วันดีวันเสีย ปฏิทิน ล้านนา ภูมิปัญญา เรื่องวันเดือนปี กับความผูกพันธ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของ คนเหนือ ชาวล้านนา ที่มีมานับตั้งแต่ในอดีตแล้ว ด้วยความเฉพาะของคนล้านนาเอง ที่มีทั้ง ภาษาพูด ภาษาเขียน ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง พร้อมทั้งมีการนับวัน นับเดือน หาฤกษ์ หายาม หาวัน ประกอบพิธีต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบของล้านนาเอง