• น้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี น้ำตกบัวตอง เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบรรยากาศที่สวยงานของน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามชั้นของโขดหิน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
 • น้ำตกแม่กำปอง ซึ่งมีสายน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสูง 7 ชั้นด้วยกัน บนชั้นที่ 7 มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลและอากาศเย็นตลอดทั้งปี
 • น้ำตกแม่กลาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นน้ำหลายแห่ง ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรงจนอาจเป็นอันตรายต่อการเล่นน้ำ
 • น้ำตกแม่ปาน ประกอบด้วยน้ำตก 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกแม่ปาน น้ำตกออบน้อย น้ำตกผาสำราญ น้ำตกสองพี่น้อง น้ำตกธารทอง น้ำตกแท่นพระสังข์ และน้ำตกห้วยทรายเหลือง
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาิติที่มีความสวยงามมีน้ำสมบูรณ์ตลอดปี เกิดจากห้วยแม่สะป๊อก น้ำตกแม่สะป๊อกมีความสูงประมาณ 2 เมตร เป็นน้ำตกที่ตกมาจากหน้าผาสูง
 • เป็นน้ำตกชั้นเดียวมีความสวยงามแปลกตา ระหว่างทางเข้าไปชมน้ำตกจะพบกับพันธุ์ไม้ป่ามากมายเช่น เห็ดป่าสีสันสวยงาม มะม่วงป่า มะไฟป่า
 • เป็นน้ำตกชั้นเดียวตกลงมาจากความสูงประมาณ 20 เมตร ความกว้างของน้ำตก 10 เมตร แรกตาเห็นรู้สึกประทับใจมากๆ กับน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่า
 • เป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดปีแบ่งเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามเชิงเขาถึง 10 ชั้น ปกคุลมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่ริม
 • น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสวยงามติดอันดับหนึ่งในสิบยอดน้ำตกของประเทศไทยเพราะน้ำซึ่งไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงชัน 280 เมตร
 • เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ไหลลงมาจากหน้าผาสูงลงแอ่งน้ำเบื้องล่างลงสู่ลำธาร น้ำจะไหลกระทบกับหน้าผาและแอ่งน้ำเบื้องล่างเสียงดังกึกก้อง
 • น้ำตกม่อนหินไหลเป็นน้ำตกขนาดกลาง ตั้งอยู่บนดอยม่อนหินไหลซึ่งเป็นสภาพภูเขาที่สูงสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 – 1,700 เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทั้งหมด 9 ชั้น
 • น้ำตกมณฑาธารหรือน้ำตกสันป่ายาง มีน้ำใสไหลผ่านตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 730 เมตร
 • เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางมีความกว้างประมาณ 10 – 12 เมตร มีความสูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากขุนน้ำนาหวายไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น
 • น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำไหลตกลงมาในปริมาณที่มาก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย น้ำตกวชิรธาร เดิมชื่อน้ำตกตาดฆ้อง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง