• เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาดอยอ่างกา หรือ ดอยอินทนนท์ ใกล้น้ำตกแม่กลาง อำเภอจอมทอง ภายในถ้ำมีความลึกหลายกิโลเมตร เพดานถ้ำมีหินงอก หินย้อยหรือชาวเหนือเรียกว่า "นมผา"
  • ถ้ำเชียงดาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวถ้ำตั้งอยู่ในเขตอําเภอเชียงดาวเมื่อไปถึงหน้าถ้ำจะเห็นบริเวณ กว้างขวางสําหรับจอดรถ มีศาลานั่งพักหลังใหญ่ ส่วนทางเข้าถ้ำเป็นบันไดไต่สู่ตัวถ้ำ
  • ถ้ำหลวงแม่สาบตั้งอยู่ในอำเภอสะเมิง ซึ่งนอกจากจะมีความหลากลหายทางด้านวัฒธรรมแล้วยังมีความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์เกิดความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
  • ถ้ำเมืองออนเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่บนเทือกเขา บริเวณใกล้เคียงมีภูเขาเรียงรายอยู่หลายลูก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นเวลาสะสมมาเนินนานจนเกิดมีรูปร่างต่างๆ
  • ถ้ำตับเตาเป็นถ้ำที่ความสวยงามภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถ้ำตับเต่านี้แยกออกเป็น 2 ถ้ำ คือถ้ำผาขาวและถ้ำปัญเจค จากการสำรวจด้านที่ติดกับเขามีลำห้วยไหลผ่านเข้าไปในเขตวัด
  • ถ้ำตองตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง บนดอยผาเลียบซึ่งเป็นภูเขาหินแกรนิตและหินปูนที่มีรูปร่างเหมือนถูกผ่าครึ่งแล้วแยกกันอยู่คนละฝั่งลำน้ำแม่แปะ