• คำด่า ภาษาเหนือ กำด่า กำเมืองบ้านเฮาจาวเหนือ

    คำด่า ภาษาเหนือ หรือกำเมืองบ้านเฮาฮ้องว่า กำด่า ภาษาเหนือด่า ด่าภาษาเหนือนั้นเป็นยังไง สำหรับภาษาเหนือของคนล้านนาภาคเหนือของประเทศไทยนี้ก็จะมีคำด่าที่ได้อรรถรส ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบด้วยเสน่ห์ของภาษาเหนือ อาจทำให้ผู้ถูกด่ารู้สึกโกรธ หรืออาจทำให้รู้สึกตลกก็เป็นได้
  • คำศัพท์ภาษาเหนือ กำเมืองล้านนา

    ฉัน = เปิ้น (สุภาพ) , ฮา(ไม่ค่อยสุภาพส่วนใหญ่ใชักับเพื่อนผู้ชาย) เธอ = ตั๋ว(สุภาพ) , คิง(ไม่ค่อยสุภาพส่วนใหญ่ใชักับเพื่อนผู้ชาย) เขา(สรรพนามบุรุษที่ 3) = เปิ้น ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา = อุ้ย (เช่น แม่อุ้ย ป้ออุ้ย) ผู้ชาย = ...
  • เครื่องแต่งกาย ภาษาเหนือ เรียกว่าอะไร ชุด เสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องประดับตกแต่ง ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน ภาษาเหนือ เขาเรียกว่าอะไร อู้กำเมืองง่าย ๆ เขาฮ้องว่าอะหยัง

    เครื่องแต่งกาย ภาษาเหนือ เรียกว่าอะไร ชุด เสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องประดับตกแต่ง ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน ภาษาเหนือ เขาเรียกว่าอะไร อู้กำเมืองง่าย ๆ เขาฮ้องว่าอะหยัง