ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่

วัฒนธรรมประเพณี

สิบสองเป็ง ประเพณีเดือนสิบสอง ของคนล้านนา เป็นประเพณี การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เดือนเหนือจะเร็วกว่าภาคกลางทำให้ตรงกับเดือน 10 ของภาคกลาง เรียกหลายแบบต่างท้องที่กันไป เช่น วันปล่อยผี สิงสองเป็ง ประเพณีอุทิศหาผีตาย ประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรต
208
0

สิบสองเป็ง ประเพณีเดือนสิบสอง ของคนล้านนา เป็นประเพณี การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เดือนเหนือจะเร็วกว่าภาคกลางทำให้ตรงกับเดือน 10 ของภาคกลาง เรียกหลายแบบต่างท้องที่กันไป เช่น วันปล่อยผี สิบสองเป็ง ประเพณีอุทิศหาผีตาย ประเพณีปล่อยผีปล่อยเปรต

การแสดง การละเล่นพื้นเมืองล้านนา นิทานล้านนา

การตีกลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะพบเห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านโดยทั่วไป ลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผนเร้าใจ

เว็บไซต์ at-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก็บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยว เชียงใหม่ ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  สถานที่เที่ยวเชียงใหม่  สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน เที่ยวเชียงใหม่หน้าร้อน เที่ยวเชียงใหม่หน้าหนาว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประเพณวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา Facebook Instagram Youtube

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ข้อมูลเราเก้บรวบรวมไว้ที่นี่ At-chiangmai.com

จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ซึ่งอาณาจักรล้านนี้เคยครอบคลุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วดินแดนล้านนา ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีภาษา สำเนียง มีอักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เฉพาะของอาณาจักรเอง และมีเรื่องราว ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน